Please find Spanish and Amharic versions of this message further below.

Tenemos disponibles traducciones al inglés, español, y amárico.

PTA ዘርን እና እኩልነትን አስመልክቶ መግለጫ አውጥቷል፡፡ የእንግሊዝኛ፣ የስፓኒሽ እና የአማርኛ ትርጉሞች ይገኛሉ፡፡

 

Dear Takoma Park Elementary and Piney Branch Elementary families,

 

The past three months have been challenging, starting with the global pandemic and compounded with the deaths of Ahmaud Arbery, Breonna Taylor, Finan Berhe, Robert White, and George Floyd. The ongoing tragic deaths, and the countless others that come before them, have driven many individuals and groups into action. The harrowing images and stories of their deaths are reigniting the international, national, state, and local dialogue on racial justice and equity. 

 

As the Parent-Teacher Association (PTA) of this vibrant community, we want to acknowledge these events and move towards action, centering around the needs of the families of Black, indigenous, and/or people of color (BIPOC). We also recognize that the need for racial justice and equity extends to other marginalized community members, including members of the Hispanic/Latino community suffering from our broken immigration system.

 

From within the PTA, we know we can do more and need to do more. Here is what we are committed to:

 • Providing opportunities for inclusive discussion, collaboration, action, and education around developing a culturally-responsive community in our schools that address implicit biases
 • Increasing cultural and gender diversity in PTA leadership and membership
 • Increasing collaboration with educators, particularly around ways for families with diverse cultural norms and traditions to act together and lift up an anti-racist approach to teaching and learning, both within and outside of the classroom
 • Expanding language translation and interpretation services at PTA events and in PTA materials

 

Many of our schools' families of color are not new to having conversations about racism, including how it has impacted communities and loved ones directly. Many are also having conversations with children about the amazing contributions of those who are BIPOC in our community and across the globe. For those of who have not, we encourage you to engage in challenging conversations with your kids on race, diversity, and institutional racism--as well as hope, change, and social justice. Allies who are not BIPOC have an obligation to self-educate and take anti-racist action to condemn racial inequality and support BIPOC families in our community and country. We welcome and encourage all to join in our efforts towards achieving sustained racial justice and equality in our school community.

 

We know many are already working within and across families and communities to address the needs of BIPOC. If you are looking for additional ways to do this, consider donating your time, talents, and finances generously to organizations that actively work to shed light on racial injustice and improve the lives of BIPOC. Resources and initiatives in our community are numerous and include NAACP, Impact Silver Spring, CASA, Silver Spring Justice Coalition, Racial Justice Now!, Takoma Park Mobilization and CHEER. More resources may be found here. 

 

In solidarity, 

 

Meghan McDonald, PTA President at Takoma Park Elementary School, megholland@gmail.com

 

Sarah Goupell, PTA President at Piney Branch Elementary School, sgoupell@gmail.com

 

Special thanks to the following for their editorial guidance and support: our principals, our PTA NAACP representatives, members of our PTA Equity Committee, our PTA executive boards, our translators, and all other community members who have shared their insights and expertise.

______________________________________________________________

Estimadas familias de las escuelas primarias de Takoma Park y Piney Branch,

 

Los últimos tres meses nos han presentado varios desafíos, empezando con la pandemia mundial, intensificada por la reacción ante las muertes de Ahmaud Arbery, Breonna Taylor, Finan Berhe, Robert White y George Floyd. Las trágicas muertes que continúan sucediendo, y las innumerables que sucedieron antes de ellos, han llevado a muchos individuos y grupos a tomar acción. Las imágenes desgarradoras y la terrible narración de sus muertes han reiniciado diálogos sobre la justicia y la equidad racial a nivel internacional, nacional, estatal y local. 

 

En la Asociación de Padres y Maestros (PTA, por sus siglas en inglés) de nuestra dinámica comunidad reconocemos estos eventos, y queremos tomar acción, colocando al centro las necesidades de las familias de personas de piel negra, de raza indígena y / o personas de color (BIPOC, por sus siglas en inglés). Asimismo, reconocemos que la necesidad de justicia y equidad racial también abarca a otros miembros de la comunidad que han sido marginados, como lo son la población hispana/latinoamericana, víctimas del fallido sistema de inmigración de este país.

 

Los miembros de la PTA sabemos que podemos hacer más y debemos hacer más. Nos comprometemos a hacer lo siguiente:

 • Proveer oportunidades para la discusión inclusiva, la colaboración, la acción y la educación en torno al desarrollo de una comunidad culturalmente abierta que pueda  hablar sobre los prejuicios implícitos en nuestras escuelas 
 • Aumentar la diversidad cultural y de género en el liderazgo y la membresía de la PTA
 • Incrementar la colaboración con los maestros, especialmente para encontrar maneras en que las familias con tradiciones y costumbres variadas puedan trabajar conjuntamente para lograr un enfoque educativo antirracista dentro y fuera del salón de clases
 • Ampliar los servicios de interpretación en eventos y traducción de materiales escritos de la PTA 

 

No es la primera vez que muchas de las familias de color de nuestras escuelas participan en conversaciones sobre el tema del racismo y en cómo ha afectado a la comunidad y a sus seres queridos. Muchas familias están aprovechando esta oportunidad para conversar con sus hijos acerca de las valiosas contribuciones que las personas de color (BIPOC) han aportado a nuestra comunidad y al mundo entero. Para aquellos que todavía no han iniciado conversaciones con sus hijos, lo invitamos a que lo haga. Converse con ellos sobre temas difíciles, como lo son la raza, la diversidad y el racismo institucional. También hable con ellos sobre la esperanza, el cambio y la justicia social. Los aliados que no son personas de color (BIPOC) tienen el deber de educarse y de adoptar medidas antirracistas que condenen la desigualdad racial, y de apoyar a las familias BIPOC en nuestra comunidad y en todo el país. Queremos animarlos a que se unan a nuestros esfuerzos para alcanzar la justicia racial y la igualdad en nuestra comunidad escolar.

 

Muchos de ustedes ya están trabajando con familias y comunidades de color (BIPOC) para resolver sus necesidades. Si desea encontrar otras maneras de contribuir, por favor considere donar generosamente su tiempo y aptitudes, y contribuya financiereramente a las instituciones dedicadas a combatir la injusticia racial y al mejoramiento de las vidas de personas de color (BIPOC). Los recursos e iniciativas en nuestra comunidad son numerosos: NAACP, Impact Silver Spring, CASA, Silver Spring Justice Coalition, Racial Justice Now!, Movilización del Parque Takoma y ALEGRÍA. Puede encontrar más recursos aquí. 

 

En solidaridad, 

 

Meghan McDonald, presidenta de la PTA de la escuela primaria Takoma Park, megholland@gmail.com

 

Sarah Goupell, presidenta de la PTA de la escuela primaria Piney Branch, sgoupell@gmail.com

 

Agradecemos la orientación y el apoyo editorial brindados por los directores de nuestras escuelas, los representantes de la NAACP que son miembros de la PTA, miembros del Comité de Equidad de la PTA, las juntas ejecutivas de la PTA, los traductores y todos los demás miembros de la comunidad que compartieron sus ideas y su experiencia.

_______

 

የተከበሩ የታኮማ ፓርክ እና የፓይኒ ብራንች የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤቶች ቤተሰቦች፣

 

ከዓለም አቀፍ ወረርሽኝ እስከ አህመዱ አርቤር፤ ብሬናን ቴይለር፤ ፊናን በርሄ፤ ሮበርት ዋይት፤ እና ጆርጅ ፍሎይድ ሞት ምክንያት እነዚህ ያለፉት ሶስት ወራታት ተፈታታኝ ነበሩ፡፡ የእነዚህ አሳዛኝ አሟሟት እና ከእነሱ በፊት ስፍር ቁጥር የሌላቸው ሌሎች  መሞታቸው ብዙ ሰዎችን እና ቡድኖችን ወደ ተግባር እንዲነሳሱ ገፋፍተዋል፡፡ የእነሱ አሟሟት ሁኔታ እና የምናያቸው የሚሰቀጥጡት ድርጊቶች በአለም አቀፍ፣ በብሔራዊ፣ በስቴት እና በአከባቢያችን በዘር ፍትህ እና በእኩልነት ላይ ውይይት እንድናካሄድ እየቆሰቆሱ ነው፡፡ 

 

የዚህ ደማቅ ማህበረሰብ የወላጅ-አስተማሪ ማህበር (PTA) እንደመሆኔ፣ እኛ እነዚህን ክስተቶች አምነን መቀበል እና፣ ጥቁር፣ የአገሬው ተወላጅ እና / ወይም ቀለም ያላቸው ሰዎች (BIPOC) ፍላጎቶች ላይ በመመርኮዝ ወደ ተግባር መጓዝ እንፈልጋለን፡፡ በተጨማሪም የዘር ፍትህ እና እኩልነት ሌሎች ወደ ዳር ተገፍተው ያሉ ማህበረሰቦች እንደ ሂስፓኒክ/ላቲኖ በተሰናከለው የኢሚግሬሽን ሥርዓት እየተሰቃዩ ያሉትንም ማጠቃለል እንዳለበት እንገነዘባለን፡፡ 

 

በ PTA አባልነታችን፤ የበለጠ መሥራት እንደምንችል እናውቃለን እናም የበለጠ መሥራት እንደሚያስፈልገን እንገነዘባለን፡፡ እኛ ቃል እንገባለን የሚቀጥሉትን ለመተግበር፤ 

 • በትምህርት ቤታችን ውስጥ ባህላዊ ምላሽ ሰጪ ማህበረሰብን ለማዳበር አጠቃላይ ውይይትን፣ ትብብርን፣ እርምጃን እና ትምህርትን በተመለከተ ግልጽ የልሆኑትን አድልዎችን የሚቀርፍ ዕድል መፍጠር፡፡
 • በ PTA አመራር እና በአባልነት ውስጥ የተለያዩ ባህል እና ጾታ ያላቸውን አባላት ቁጥር ማሳደግ፡፡
 • ከመምህራን ጋር ያለውን ትብብር ማሳደግ፣ በተለይም የተለያዩ ባህላዊ ልምዶች እና ባህሎች ላሏቸው ቤተሰቦች በጋራ ለመስራት እና በክፍል ውስጥም ሆነ ውጭ በትምህርቱ እና በመማር ላይ ፀረ-ዘረኝነት አቀራረብን ከፍ ለማድረግ።
 • በ PTA ዝግጅቶች እና በ PTA ቁሳቁሶች ውስጥ የቋንቋ ትርጉም እና የትርጓሜ አገልግሎትን ማስፋት

 

ቀለም ያላቸው የትምህርት ቤታችን ቤተሰቦች ስለ ዘረኝነት መወያየት ለእነሱ አዲስ አይደለም፣ በማህበረሰባቸው እና በሚወዷቸው ሰዎች ላይ በቀጥታ እንዴት ጫና እንደፈጠረ ጨምሮ፡፡ በማህበረሰባችን እና በአለም ዙሪያ BIPOC ሰዎች ስላደረጉት አስደናቂ እና አስገራሚ አስተዋፅኦ ብዙዎች ከልጆቻቸው ጋር ውይይት እያደረጉ ነው፡፡ ልጆቻቸውን ማነጋገር ገና ላልጀመሩት እኛ በዘር፣ በልዩነት እና በተቋማዊ ዘረኝነት - እንዲሁም በተስፋ፣ በለውጥ እና በማህበራዊ ፍትህ ዙሪያ ከልጆችዎ ጋር አስቸጋሪ ውይይቶች እንዲያደርጉ እናበረታታለን፡፡ BIPOC ያልሆኑት አጋሮች እራሳቸውን የማስተማር እና ፀረ-ዘረኝነት እርምጃ መውሰድ መጀመር እንዲሁም ዘረኝነትን ማውገዝ እና በማህበረሰባችን እና በአገራችን ውስጥ የ BIPOC ቤተሰቦችን የመደገፍ ግዴታ አለባቸው፡፡ በትምህርት ቤታችን ማኅበረሰብ ውስጥ ዘላቂ የዘር ፍትህ እና እኩልነትን ለማሳካት በምናደርገው ጥረታችን ሁሉ እንዲሳተፉ በደስታ እንጋብዛለን እንዲሁም እናበረታታለን ፡፡

 

የ BIPOC ን ፍላጎት ለማርካት ብዙዎች በቤተሰቦች እና በማህበረሰቦች ውስጥ በአሁን ሰዓት በመሰራት ላይ እንዳሉ እናውቃለን፡፡ ይህንን ለማድረግ ተጨማሪ መንገዶችን የሚፈልጉ ከሆነ ጊዜዎን፣ ችሎታዎን እና ገንዘብዎን በደል ለመቅረፍ እና የ BIPOC ን ኑሮ ለማሻሻል ለሚንቀሳቀሱ ድርጅቶች በልግስና ስለመስጠት ያስቡ፡፡ በማህበረሰባችን ውስጥ ያሉ መረጃዎች እና ተነሳሽነቶች ብዙ ናቸው፤ ጥቂቶቹ ቀጥሎ ተካትተዋል፤ ኤንኤኤሲፒ ኢምፓክት ሲልቨር ስፕሪንግ፤ ካኣሳኣ፤ ሲልቨር ስፕሪንግ የፍትህ ቅንጅት፤ የዘር ፍትህ ዛሬውኑ!፤ ታኮማ ፓርክ ሞባላይዜሽን፤ እና ቺኢኢር፤ ተጨማሪ መረጃዎች እዚህ ያገኛሉ፡፡ 

 

በአንድነት ፣

 

ሜጋን ማክዶናልድ፣ የ PTA ፕሬዝዳንት በታኮማ ፓርክ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት፤ megholland@gmail.com

 

ሣራ ጎፔል፣ የ PTA ፕሬዚዳንት በፓይኒ ብራንች የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት፤ sgoupell@gmail.com

 

የአርትዑ መመሪያ እና ድጋፍ ለሰጡን፤ ርዕሰ መምህራኖቻችን፣ የ PTA NAACP ተወካዮቻችን፣ የ PTA እኩልነት ኮሚቴ አባላታ፣ የ PTA ሥራ አስፈፃሚ ቦርዱ፣ አስተርጓሚዎቻችን እና ግንዛቤያቸውን እና እውቀታቸውን ላካፈሉ ሌሎች  የማህበረሰብ አባላት ጨምሮ ለሁሉም ልዩ ምስጋናችን እናቀርባለን።

 

https://docs.google.com/document/d/1vuOzz1vrS4GvO07TgikeudKNQzG75-xOtBaOtRTJ07s/edit?usp=sharing